Archived pages related to original R.NET (1.0) network.

Alkuperäistä R.NET-verkkoa (R.NET 1.0) koskevien sivujen arkisto. Tällä sivulla ja tämän sivun alasivuilla on vanhaa R.NET 1.0 -verkkoa koskevaa tietoa.

R.NET (1.0) Järjestelmän rakenne

R.Net-verkko on suljettu verkkoinfrastruktuuri, joka käyttää Internet-verkkoa transit-verkkorajapintana. Verkko on OpenVPN-perusteinen ja VPN:n tarkoitus ei ole niinkään tiedon salaus, vaan oman IP-osoitteistuksen käyttömahdollisuus, verkon osien moderointimahdollisuus sekä tarvittavien palomuuri/NAT-määritystarpeiden minimointi. OpenVPN ei salaa liikennettä joka mahdollistaa myös amatöörialueella toimivien mikroaaltolinkkien (2.3 GHz ja 5.6 GHz esimerkiksi) käyttämisen yhteyden muodostamiseen toistinasemasaitille.

R.Net tarjoaa toistimien yhdistämiseen puheryhmäpalveluita, joka tarkoittaa sitä että kaikki puheryhmäpalvelimeen kytkeytyneet verkon asemat keskustelevat keskenään, kaikki kuulevat toisiaan. Tällä hetkellä käytössä on yksi maanlaajuinen puheryhmä *RNET_Primary* sekä komissiointi- ja testauskäyttöön tarkoitettu *RNET_Test* puheryhmä johon on pääsy myös VPN-verkon ulkopuolelta.

Verkon topologia on tähtimäinen, jokainen verkon asema on yhteydessä suoraan R.Net-palvelimeen joka toimii VPN-keskittimenä sekä tarjoaa puheryhmäpalvelut. VPN-verkon läpi voidaan reitittää liikennettä asemien kesken, liikenne kiertää silloin R.Net-palvelimen kautta sen toimiessa reitityspisteenä. VPN-verkko ei ole verkon asemien oletusreitityspolku, jolloin asemat voivat liikennöidä keskenään myös suoraan internetin välityksellä.

R.Net-verkkoon liittyvän aseman vaatimukset

R.Net-verkkoon kytkeydytään internetin välityksellä, R.Net-ylläpito määrittelee asemakohtaiset OpenVPN-tunnukset joilla varsinainen yhteys R.Net-verkkoon tapahtuu. R.Net -verkoon voidaan kytkeä jokin olemassaoleva toistin tai liittymistä varten voidaan perustaa uusi toistin. Myös simplex-asemat voivat kytkeytyä R.Net-verkkoon.

R.Net-asemaa ohjaavan tietokoneen vaatimukset ovat nykypäivän tietokonevalikoimiin melko vaatimattomat; 32- tai 64-bittinen intel-pohjainen tietokone jossa on vähintään 500 MHz prosessoritehoa ja 256 MB muistia ja 256kbit/s internetyhteys. Suositeltava käyttöjärjestelmäalusta on Debian (Stable) ilman graafista käyttöliittymää tai Ubuntu Server, samoin ilman graafista käyttöliittymää. Käyttöjärjestelmän ja R.Net-ohjelmistojen vaatima tila tarpeellisine osineen vie alle 1GB kovalevytilaa jolloin on mahdollista käyttää erilaisia puolijohdetallennemedioita kovalevyn asemasta, esim CF- tai SD-kortteja. Uusimpana lisäyksenä voidaan R.Net-asemaohjaimena käyttää Raspberry Pi -minitietokonetta jolle on valmisteltu oma R.Net-käyttöjärjestelmäjulkaisu, ks. täältä

TheLinkBox-ohjelmisto

TheLinkBox (TLB) on R.Net -verkkoon liittyvän aseman ydinsovellus. TLB hallitsee käytänössä rajattoman määrän fyysisiä radioportteja kytkettyinä tietokoneeseen USB-väylän, sarjaportin/äänikortin tai rinnakkaisportin/äänikortin kautta sekä VoIP-portteja linkitystoimintoja varten (puheryhmät yms.). Radioportti käsittää audiopolut radion lähettimelle sekä radion vastaanottimelta sekä PTT-ohjauksen sekä kantoaaltotiedon tunnistuksen. VoIP-portti määritellään täysin samoin kuin radioportti, mutta sillä ei ole tietenkään fyysisiä kytkentälaitteita vaan ainostaan IP-rajapinta.

TLB voi toimia täysin itsenäisenä toistinasemaohjaimena, mutta se voidaan myös kytkeä olemassaolevaan toistimeen ikäänkuin linkkiporttina.

Jokainen radioportti voidaan määritellä porttikohtaisesti ominaisuuksiltaan;

  • simplex- vai duplex
  • toistinkäyttö (paikallinen audiolooppi)
  • ajastimet; ptt-viive, kohinasalvan häntä, yms.
  • CTCSS; aliäänen tunnistus ja/tai lähetys (tunnistus ohjelmistopohjaisesti tai ulkoisella tunnistuksella josta tilatieto)
  • 1750 Hz tunnistus
  • DTMF-tunnistus (joko ohjelmistopohjainen tai erillisellä tunnistinpiirillä)

TLB sisältää fullduplex-kytkentämatriisin, jolla eri portteja voidaan kytkeä vapaasti toisiinsa, kaksisuuntaisesti tai yksisuuntaisesti.

Lisäksi TLB sisältää mahdollisuudet erilaisten komentosarjojen suorittamiseen DTMF-komentojen perusteella tai jonkin muun tapahtuman liipaisemana. TLB osaa generoida DTMF-ääniä, AX.25 1200bps pakettiradiolähetettä, sähkötystä, erilaisia esimääriteltyjä äänimerkkejä (välibongoiksi tai muuhun käyttöön), syntetisoitua puhetta, tai soittaa valmiiksi tallennettuja tiedostoja.

TLB on saatavilla syntysijoiltaan lähdekoodimuodossa TheLinkBox Yahoo Groupin tiedostoalueelta (vaatii ryhmään liittymisen) , tai sitten Tapion OH2GVE toimesta suoraan Debian-asennuspakettina jolla sen voi asentaa suoraan Debian- tai Ubuntu-pohjaisiin käyttöjärjestelmiin. TLB on käännetty mukaan R.Net-Raspbian -käyttöjärjestelmäimageen jonka löytää täältä 

R.NET-verkon (1.0) aktiviteettia, aktiivisten toistinten määrä pääpuheryhmässä